T i s k o v é   z p r á v y

3. 12. 2019 Založení "Kompostářské asociace z.s." - zkráceně KompAs

V prostorách České zemědělské univerzity v Praze byla 3. 12. 2019 založena Kompostářská asociace, z.s. (s pracovní zkratkou KompAs).

Založení se zúčastnilo prvních 13 členů vznikající asociace. Na programu schůze bylo založení spolku, což zejména znamenalo schválení stanov, volba členů orgánů spolku, přijetí prvních řádných členů a určení osoby oprávněné k podání návrhu na zápis spolku do spolkového rejstříku.

Členové spolku zvolili představenstvo, jehož složení je následující:

Ing. Jan ŠVEJKOVSKÝ, PhD. - předseda (Kompostárna JENA, Úholičky)

Ing. Marian HUMPLÍK - místopředseda (ZERS spol. s r.o., Neškaredice)

Ing. et Ing. Martin ŠMÍDA - místopředseda (RESTA s.r.o., Olomouc)

Ing. Petr PLÍVA, CSc. - člen (VÚZT, v.v.i., Praha)

Ing. Jiří JALOVECKÝ, PhD. - člen (FERTIA s.r.o., Náměšť nad Oslavou)

Spolek již nyní eviduje další přihlášky z řad kompostářů a na nejbližší schůzi je přijme za členy "kompostářské asociace". Členem asociace může být provozovatel kompostárny nebo vědeckovýzkumné či vzdělávací instituce (typicky univerzity, výzkumné ústavy). Asociace má však zájem i o další fanoušky kompostování, kteří získají status "registrovaného příznivce" a jako takoví se budou moci spolkové činnosti aktivně účastnit. Mezi tyto příznivce budou patřit typicky dodavatelé techniky určené pro kompostování či odborníci z řad fyzických osob, kteří mají cíle společné se založenou kompostářskou asociací.

Pro začátek si vznikající Kompostářská asociace vytyčila několik cílů, a to především všeobecné hájení kompostářského oboru, osvětu, vzdělávání a lobbing za trvalý rozvoj našeho oboru.

Jedním z nejvýznamnějších úkolů pro rok 2020 bude spoluorganizace tradiční "Konference Biologicky rozložitelné odpady", která byla dosud pořádána agenturou ZERA z.s.. Konference se bude konat v obvyklém zářijovém termínu v Náměšti nad Oslavou.

© 2019 KompAs - Kompostářská asociace z.s.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!