Stanovisko ve věci statková hnojiva (hnůj, sláma atd.)

Stanovisko Ministerstva životního prostředí - odboru odpadů ve věci, zda statková hnojiva (sláma, hnůj atd.) a jiné přírodní látky pocházející ze zemědělství jsou odpadem