R e k l a m a

Naše oborově zaměřené webové stránky nabízí efektivní způsob propagace vašich služeb a produktů.

V současné době nabízíme možnost reklamy formou odkazu na webové stránky inzerentů s krátkým popisem jejich nabídky pro obor kompostování.

Ceny jsou vždy stanoveny dohodou.

V budoucnu budeme nabízet svým inzerentům několik formátů bannerů různých velikostí.

D o d a v a t e l é   t e c h n i k y   p r o  k o m p o s t o v á n í


Foragri s.r.o.

Adresa: Kamenická 3451, 276 01 Mělník, IČ: 246 84 511

Nabízená technika: drtiče, třídiče a překopávače firmy WILLIBALD, MENART a TS-Industrie

MALCOM CZ s.r.o.

Adresa: Jiráskovo předměstí 2247/III, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 017 45 841

Nabízená technika: drtiče, třídiče a překopávače firmy DOPPSTADT a PEZZOLATO

VOSTING, s.r.o.

Adresa: Smetanova 8, 602 00 Brno, IČ: 291 89 390

Nabízená technika: drtiče, třídiče a překopávače firmy Eggersmann (BACKHUS, Terra Select, FORUS, TEUTON), REMAV (dříve BEYER) a IWK, biodrtiče RBS, bioplynové stanice BEKON