R e k l a m a

Naše oborově zaměřené webové stránky nabízí efektivní způsob propagace vašich služeb a produktů.

V současné době nabízíme možnost reklamy formou odkazu na webové stránky inzerentů s krátkým popisem jejich nabídky pro obor kompostování.

Ceny jsou vždy stanoveny dohodou.

V budoucnu budeme nabízet svým inzerentům několik formátů bannerů různých velikostí.

D o d a v a t e l é   t e c h n i k y  a  s l u ž e b

p r o  k o m p o s t o v á n í


Foragri s.r.o.

Adresa: Kamenická 3451, 276 01 Mělník, IČ: 246 84 511

Nabízená technika: drtiče, třídiče a překopávače firmy WILLIBALD, MENART a TS-Industrie


Laboratoř Morava s.r.o.

Oderská 456, Butovice, 742 13 Studénka,  IČ: 253 99 951

Nabízené služby: laboratorní služby v environmentální oblasti, zemědělství a potravinářství

MALCOM CZ s.r.o.

Adresa: Jiráskovo předměstí 2247/III, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 017 45 841

Nabízená technika: drtiče, třídiče a překopávače firmy DOPPSTADT a PEZZOLATO


MelioCon, s.r.o.

Adresa: Údolní 219/47, 147 00 Praha 4, IČ: 06042155

Nabízené služby: posouzení legislativní shody provozu kompostáren z pohledu podnikové ekologie a zejména odpadů, vypracování žádostí a provozních řádů k provozu podle zákona o odpadech a ovzduší, vodní havarijní plány aj. Prostřednictvím služby www.odpadysnadno.cz vedení online průběžné evidence odpadů a vypracování ročních hlášení za produkci a nakládání s odpady

VOSTING, s.r.o.

Adresa: Smetanova 8, 602 00 Brno, IČ: 291 89 390

Nabízená technika: drtiče, třídiče a překopávače firmy Eggersmann (BACKHUS, Terra Select, FORUS, TEUTON), REMAV (dříve BEYER) a IWK, biodrtiče RBS, bioplynové stanice BEKON

© 2019 KompAs - Kompostářská asociace z.s.
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!