Orgány spolku

  • valná hromada - nejvyšší orgán spolku (členská schůze)
  • představenstvo - statutární kolektivní orgán spolku

                 předseda: Ing. Jan Švejkovský PhD. - kompostárna firmy JENA - Praha

                   místopředseda: Ing. Marian Humplík - kompostárna ZERS s.r.o. - Kutná Hora Neškaredice

                   místopředseda: Ing. et Ing. Martin Šmída - kompostárna RESTA s.r.o. - Olomouc

                   člen: Ing. Petr Plíva CSc. - Výzkumný ústav zemědělské techniky v.v.i. - Praha

                   člen: Ing. Jiří Jalovecký PhD.- kompostárna FERTIA s.r.o. - Náměšť nad Oslavou

  • revizor - Bc. Klára Šestáková - kompostárna AGRO CS a.s. - Česká Skalice
© 2019 KompAs - Kompostářská asociace z.s.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!