17. ročník konference "Biologicky rozložitelné odpady"

Termín:            21. - 23. září 2022

Místo konání:  Náměšť nad Oslavou, Podhradí 127, areál CETT

Pořádá:           Kompostářská asociace z.s.


Podtitul konference: Od bioodpadu ke kompostu


Zaměření konference:

- Změny legislativy -bioodpady, kaly z ČOV, hnojiva

- Dotační možnosti pro oblast kompostování a aplikace kompostů na zemědělskou půdu

- Zpracování kalů z ČOV


Závěrečná zpráva z realizace Konference Biologicky rozložitelné odpady 2022.


Exkurze v rámci konference - adresa pro účastníky:


ÚPRAVA ČASU EXKURZE!

7.00 - hromadný odjezd autobusem z Náměště nad Oslavou

10:00 - EFG Rapotín BPS s.r.o., Jesenická 812, 788 14 Rapotín - exkurze na bioplynové stanici, která zpracovává biologicky rozložitelné odpady

13:00 - Veolie - SUEZ - Recovera - Využití zdrojů Rapotín Na Střelnici 633, 788 14 Rapotín - exkurze na kompostárně

Kapacita na exkurzi na BPS je již naplněna, zúčastnit se lze již jen prohlídky kompostárny.

Při návštěvě BPS nutná reflexní vesta, prosím vezměte si ji s sebou.


Program konference


Seznam plánovaných přednášek včetně přednášejících lektorů:


čtvrtek 22. 9. 2022

- MŽP - Veronika Jarolímová - Nakládání s bioodpady v regionech

- Mze - Petr Jílek - Možnosti využití kompostu v kontextu strategie Evropské komise "Farm to fork"

- Mze - Michaela Budňáková - Novinky v české a evropské legislativě hnojiv

- UKZÚZ - Miroslav Florián - Využití kompostů v zemědělské praxi

- UKZÚZ - Kamila Řebíčková - "Stanovení počtu klíčivých semen plevele v kompostech"

- Kokoza - Kristýna Mrkvičková - Implementace nakládání s bioodpady dle odpadového zákona ve městech

- SFŽP - Klára Malíková - Dotační možnosti do oblasti zpracování bioodpadů a aplikace kompostů

- ENKI, o.p.s. - Jan Pokorný, Ministerstvo zemědělství Slovenské republiky - Martin Kováč, Ludia a voda - Michal Kravčík - Obnova úrodnosti půdy uzavíráním oběhu vody, živin a uhlíku v probíhající klimatické změně

- ČZU - Aleš Hanč - Osud mikropolutantů během kompostování a vermikompostování čistírenských kalů

- Univerzita Karlova, Dekonta, a.s. - Petra Innemanová - Hygienizace čistírenských kalů pomocí vermikompostování

- Pražské služby, a.s. - Robert Göllner - Zkušenosti se sběrem separovaných bioodpadů v Praze

- Sweco Hydroprojekt a.s. - Karel Hartig, Miroslav Kos - Nakládání s čistírenskými kaly v Evropě

- Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko - RNDr. Jan Nedělník - Bioekonomika jako nástroj transformace udržitelné zemědělské produkce


pátek 23.9.2022 - seminář ve spolupráci se společností ZERA


- Mze - Michaela Budňáková - Využívání čistírenských kalů v zemědělství z pohledu MZe

- MŽP - Veronika Jarolímová - Využívání čistírenských kalů z pohledu MŽP a dotační možnosti při aplikaci kompostů a kompostování bioodpadů

- ÚKZÚZ - Jakub Kovářík - Schvalovací proces programů použití kalů pro aplikaci na zemědělské půdě a monitoring kalů ČOV

- ZERA - Olga Křížová - Technologie úpravy kalů, legislativa, praxe kompostování

- ČZU v Praze - Jindřich Černý - Agronomické využití kalů - výsledky dlouhodobých pokusů

- SOVAK - Vilém Žák - LPIS - MZe - vrstva ploch vhodných pro aplikaci kalů


Pozvánka na konferenci

Přihláška na konferenci

Program konference


Záštitu nad konferencí převzal ministr zemědělství Ing. Zdeněk Nekula.

Konferenci byly udělena záštita Ministerstva životního prostředí.

Konferenci udělila záštitu děkan Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů prof. Ing. Josef Soukup, CSc.


Cyklus konferencí "Odpadové dny 2022" obdržel záštitu rovněž od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Hospodářské komory ČR, Asociace krajů ČR a Svazu měst a obcí ČR.Přehled ubytování v Náměšti n.O. a okolí

CETT, Podhradí 127, Náměšť nad Oslavou - www.cett.eu

Restaurant na statku, Bítešská 3, Náměšť nad Oslavou - www.restauracenastatku.eu

Hotel Monaco, Husova 578, Náměšť nad Oslavou - www.hotel-monaco.cz

Zámecký penzion, Zámek 1, Náměšť nad Oslavou - https://www.zamek-namest.cz/cs/zamecky-penzion

Penzion Fontána, Brněnská 594, Náměšť nad Oslavou

Penzion U Šťastných, ul. Smetanova, Náměšť nad Oslavou

Penzion U Ráčků, Krátká 1021, Náměšť nad Oslavou 

Penzion Jízdárna, Otradice 34 - www.penzionjizdarna.euCOVID - podmínky vstupu na akci

- uvidíme ... :-)


© 2019 KompAs - Kompostářská asociace z.s.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!