K o m p o s t á ř s ká  a s o c i a c e  z. s.

Posláním naší asociace je:

  • podpora našeho oboru a zastupování našich členů v odborných, právních a organizačních otázkách v oblasti rozvoje kompostování,

  • vyjednávání s orgány státní správy ve věcech tvorby a změn v oblasti legislativy a dalších koncepčních pravidel v dpadovém hospodářství v užším zaměření na problematiku bioodpadů,

  • zabezpečovat činnost a služby podle potřeb a zájmů našich členů, zejména informačního, metodického, poradenského a vzdělávacího charakteru,

  • pořádat semináře, odborná školení, kurzy a jiné vzdělávací akce,

  • zajišťovat chod webových stránek spolku,

  • mediální podpora rozvoje kompostování v ČR,

  • vydávat ... občasník ... newsletter

  • organizace konference zaměřené na oblast zpracování biologicky rozložitelných odpadů a kompostování

  • spolupracovat s obdobnými organizacemi v tuzemsku a v zahraničí,

  • spolupráce v oblasti aplikace výzkumu a inovací do praxe

Jak jde čas s "kompostářskou asociací"

3. 12. 2019

V Praze na půdě České zemědělské univerzity došlo k oficiálnímu založení naší "Kompostářské asociace z.s.".

5. 11. 2019

Na kompostárně Neškaredicích u Kutné Hory proběhla úvodní schůze "přípravného výboru". Schůzky se účastnilo téměř 30 kompostářů a dalších odborníků z našeho oboru.

19. 9. 2019

Představení záměru založení "kompostářské asociace" na konferenci Biologicky rozložitelné odpady v Náměšti nad Oslavou.
© 2019 KompAs - Kompostářská asociace z.s.
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!