16. ročník konference "Biologicky rozložitelné odpady"

Termín:            15. - 17. září 2021

Místo konání:  Náměšť nad Oslavou

Pořádá:           Kompostářská asociace z.s.


Doufáme, že se tento rok společně setkáme a konferenci na tento rok již připravujeme.

Programové schéma konference zůstane zachováno, počítáme tedy s jednodenní exkurzí ve středu 15. září a konferencí v následujících dvou dnech. Součástí bude tradiční společenský večer.

Postupně zde bude uveřejňován plánovaný program konference.


Podtitul konference: Od bioodpadu ke kompostu


Zaměření konference:

- Změny legislativy -bioodpady, kaly z ČOV, hnojiva

- Problémy kompostáren z pohledu kontrolních orgánů

- Zpracování kalů z ČOV - možnosti

- Aplikace kompostů -pohled kompostáře a zemědělce


Pozvánka na konferenci

Přihláška na konferenci

Program konference


Záštitu nad konferencí převzal ministr zemědělství Miroslav Toman.

Konferenci byly udělena záštita Ministerstva životního prostředí.

Konferenci udělil náměstek Kraje Vysočina Ing. Lukáš Vlček

Konferenci udělila záštitu děkanka Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů prof. Ing. Iva Langrová, CSc.