16. ročník konference "Biologicky rozložitelné odpady"

Termín:            16. - 18. září 2020

Místo konání:  Náměšť nad Oslavou

Pořádá:           Kompostářská asociace z.s.

                        ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, z.s.


ZRUŠENÍ KONFERENCE !!!

Vzhledem k nastalé situaci ohledně šíření "koronaviru" a organizačním problémům, které s tím přímo souvisejí, jsme se rozhodli zrušit letošní ročník "Konference biologicky rozložitelné odpady 2020".

Doufáme, že se v roce 2021 podaří konferenci uspořádat a budeme Vás o dalších přípravách na následující ročník informovat.

Všem přejeme pevné zdraví a budeme se těšit v následujícím roce.


Pozvánka na konferenci

Přihláška na konferenci

Program konference


Záštitu nad konferencí převzal ministr zemědělství Miroslav Toman.

Konferenci byly udělena záštita Ministerstva životního prostředí.

Konferenci udělila záštitu rektorka Mendelovy univerzity v Brně prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

Konferenci udělil záštitu hejtman Kraje Vysočina Mudr. Jiří Běhounek.