16. ročník konference "Biologicky rozložitelné odpady"

Termín:            16. - 18. září 2020

Místo konání:  Náměšť nad Oslavou

Pořádá:           Kompostářská asociace z.s.

                        ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, z.s.


Podtitul konference: Od bioodpadu ke kompostu

Zaměření konference:

  • Změny legislativy - bioodpady, kaly z ČOV, hnojiva
  • Problémy kompostáren z pohledu kontrolních orgánů
  • Zpracování kalů z ČOV - možnosti
  • Aplikace kompostů - pohled kompostáře a zemědělce

Program bude postupně aktualizován.

Součástí konference bude jednodenní exkurze a tradiční společenský večer.