16. ročník konference "Biologicky rozložitelné odpady"

Termín:            15. - 17. září 2021

Místo konání:  Náměšť nad Oslavou

Pořádá:           Kompostářská asociace z.s.


Doufáme, že se tento rok společně setkáme a konferenci na tento rok již připravujeme.

Programové schéma konference zůstane zachováno, počítáme tedy s jednodenní exkurzí ve středu 15. září a konferencí v následujících dvou dnech. Součástí bude tradiční společenský večer.

Postupně zde bude uveřejňován plánovaný program konference.


Podtitul konference: Od bioodpadu ke kompostu


Zaměření konference:

- Změny legislativy -bioodpady, kaly z ČOV, hnojiva

- Problémy kompostáren z pohledu kontrolních orgánů

- Zpracování kalů z ČOV - možnosti

- Aplikace kompostů - pohled kompostáře a zemědělce


Exkurze v rámci konference - adresa pro účastníky:

9.30 - Proagro Nymburk a.s. - exkurze na kompostárně s uzavřenými fermentory (Pražská 776, Městec Králové)

12.00 - ZERS spol. s r.o. - exkurze na kompostárně zpracovávající kaly (Neškaredice 95, Kutná Hora)


Pozvánka na konferenci

Přihláška na konferenci

Program konference


Záštitu nad konferencí převzal ministr zemědělství Miroslav Toman.

Konferenci byly udělena záštita Ministerstva životního prostředí.

Konferenci udělil náměstek Kraje Vysočina Ing. Lukáš Vlček

Konferenci udělila záštitu děkanka Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů prof. Ing. Iva Langrová, CSc.Přehled ubytování v Náměšti n.O. a okolí

CETT, Podhradí 127, Náměšť nad Oslavou - www.cett.eu

Restaurant na statku, Bítešská 3, Náměšť nad Oslavou - www.restauracenastatku.eu

Hotel Monaco, Husova 578, Náměšť nad Oslavou - www.hotel-monaco.cz

Zámecký penzion, Zámek 1, Náměšť nad Oslavou - https://www.zamek-namest.cz/cs/zamecky-penzion

Penzion Fontána, Brněnská 594, Náměšť nad Oslavou

Penzion U Šťastných, ul. Smetanova, Náměšť nad Oslavou

Penzion U Ráčků, Krátká 1021, Náměšť nad Oslavou 

Penzion Jízdárna, Otradice 34 - www.penzionjizdarna.euCOVID - podmínky vstupu na akci

V souladu s vládními nařízeními bude při vstupu na konferenci nutno doložit následující:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení
Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1, za podmínky, že uplynulo nejméně
14 dní od dokončeného očkovacího schématu


Vstup bude rovněž umožněn také osobě:

a) která prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní - toto je nutné doložit

nebo

e) která na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek je negativní; obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím online služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením oskytovatele zdravotních služeb.