16. ročník konference "Biologicky rozložitelné odpady"

Termín:            15. - 17. září 2021

Místo konání:  Náměšť nad Oslavou

Pořádá:           Kompostářská asociace z.s.


Konference musela být vzhledem k epidemiologické situaci v roce 2020 zrušena.

Doufáme, že se tento rok společně setkáme a konferenci na tento rok již připravujeme.

Programové schéma konference zůstane zachováno, počítáme tedy s jednodenní exkurzí ve středu 15. září a konferencí v následujících dvou dnech. Součástí bude tradiční společenský večer.

Postupně zde bude uveřejňován plánovaný program konference.


Podtitul konference: Od bioodpadu ke kompostu


Zaměření konference:

- Změny legislativy -bioodpady, kaly z ČOV, hnojiva

- Problémy kompostáren z pohledu kontrolních orgánů

- Zpracování kalů z ČOV -možnosti

- Aplikace kompostů -pohled kompostáře a zemědělce


Pozvánka na konferenci

Přihláška na konferenci

Program konference


Záštitu nad konferencí převzal ministr zemědělství Miroslav Toman.

Konferenci byly udělena záštita Ministerstva životního prostředí.

Konferenci udělila záštitu rektorka Mendelovy univerzity v Brně prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

Konferenci udělil záštitu hejtman Kraje Vysočina Mudr. Jiří Běhounek.