Konference Biologicky rozložitelné odpady 2023


18. ročník konference "Biologicky rozložitelné odpady"

Termín: 11. - 13. října 2023

Místo konání: Hotel Grand Litava, nám. Marie Poštové 49, 266 01 Beroun

Pořádá: Kompostářská asociace z.s.


Zaměření konference:

- Změny legislativy - bioodpady, kaly z ČOV, hnojiva

- Dotační možnosti pro oblast kompostování a aplikace kompostů na zemědělskou půdu

- Výroba substrátů na bázi kompostů  a jejich uplatnění v zahradnické praxi

Exkurze v rámci konference - adresa pro účastníky:

- "Zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO)" – spalovna odpadu provozovaná společností Pražské služby a.s., Praha 10 – Malešice 

- "Kompostárna hl. m. Prahy" provozovaná společností Lesy hl. m. Prahy, Praha – Slivenec.


Program konference

Seznam plánovaných přednášek včetně přednášejících lektorů:- připravujeme - zveřejněno bude v červnu.


Pozvánka na konferenci

Přihláška na konferenci

Program konference


Pracovní program konference:

Mze - Michaela Budňáková – Novinky v české a evropské legislativě hnojiv

Mze - Petr Jílek – Výhled zemědělské politiky

MŽP - Veronika Jarolímová – Aktuální informace k nakládání s bioodpady

UKZUZ - Miroslav Florián – Organická hmota včera, dnes a zítra

UKZUZ - Kamila Řebíčková - Sledované parametry a vyhodnocení kontrolních vzorků organických hnojiv při úředních kontrolách

AGRO CS a.s. – Klára Šestáková – Aktuální situace v uplatnění kompostů na zemědělskou půdu

Mendelova univerzita - Jaroslav Záhora - Nedívejte se na únik CO2 zlýma očima

Magristrát hl.m. Praha - Radim Polák - Systém nakládání s bioodpadem v hlavním městě Praze.

ČZU - Aleš Hanč – Ekonomické aspekty aplikace kompostů

Soufflet Agro a.s. – Radim Kužel - Regenerativní zemědělství

Fertia s.r.o. – Jiří Jalovecký - Výroba zahradnických substrátů na bázi kompostu

EmHorten - Jakub Malimánek - Využití substrátů na bázi kompostu v zahradnické praxi

SFŽP – Klára Malíková – Dotační možnosti – kompostování a aplikace kompostů


Ubytování si zajišťuje a hradí každý účastník sám.

Dostatečné ubytovací kapacity jsou rezervovány přímo v Hotelu Grand Litava. Termín pro rezervaci je ze strany hotelu stanoven do 29.9.2023. Po tomto datu budou přijímány rezervace dle aktuálních volných kapacit.

Kontakt: Hotel Grand Litava, nám. Marie Poštové 49, 266 01 Beroun, https://www.grandberoun.cz/cz/

© 2019 KompAs - Kompostářská asociace z.s.
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!