Dokumenty spolku

Stanovy

Příspěvkový řád

Přihláška do Kompostářské asociace z.s. (v budoucnu bude přihláška vytvořena jako on-line formulář)

Informační list kompostárny (využíván jako informace o žadateli a zároveň pro databázi kompostáren, která je zpracovávána Výzkumným ústavem zemědělské techniky v.v.i.)