K o m p o s t á ř s ká   a s o c i a c e   z. s.

Proč kompost ?

Kvalitní kompost je stabilní organické hnojivo, které má v půdě zásadní pozitivní vliv na využitelnost živin rostlinami a minimalizaci ztrát živin vyplavením do spodních nebo povrchových vod.


Organická hmota dodaná do půdy kompostem zlepšuje fyzikální stav půdy, podporuje rozvoj půdního života a zvyšuje schopnost půdy zadržovat vodu a bránit erozi.

Proč "Kompostářská asociace" ?

Náš kompostářský obor je v současnosti roztříštěný a doposud nikdy nemluvil jedním společným hlasem. To je důvodem vzniku naší "kompostářská asociace".


Vyzýváme všechny kompostáře i fanoušky kompostování, kterým na životaschopnosti kompostářského oboru záleží, aby se do naší asociace přihlásili a podíleli se na rozvoji kompostování v České republice.

Společnými silami tvoříme organizaci hájící zájmy kompostářského oboru.

Našim cílem je vytvořit jedno kontaktní místo pro všechny kompostáře, kde mohou vzájemně sdílet příklady dobré praxe.

Chceme být hlavním konzultačním partnerem státních orgánů při změnách platné legislativy.

KOMPOSTOVÁNÍ - životaschopný obor !


Kompostování patří budoucnost !

Spojujeme kompostáře z celé České republiky, sdílíme své problémy, ale i rady a postřehy. Pomáháme si a pomáháme tak celému oboru.


Klademe důraz na "správnou praxi", na odpovídající technologické vybavení, na nutnost sladit ekologický aspekt naší práce s ekonomikou provozu.

Hájíme zájmy kompostářského oboru. Přidejte se k nám !

BIOODPAD na skládky nepatří !


Bioodpad - cenná surovina !

Směsný komunální odpad obsahuje až 50% biologicky rozložitelné složky, kterou lze zpracovat na organické hnojivo - kompost!

Podporujeme třídění bioodpadu a jeho zpracování v našich provozech, ne jeho ukládání do těles skládek.

Kompostování bioodpadů - vzor pro cirkulární ekonomiku !

KOMPOST - pro půdu to nejlepší !


Aplikací kompostu bojujeme s půdní erozí a suchem !

Kvalitní kompost - organické hnojivo, které potřebuje nejen zemědělská půda.

Kompost zlepšuje zdraví rostlin i půdy, zajišťuje dostupnost živin a napomáhá stabilizaci výnosů.

Kompost a jeho aplikace na zemědělské půdy pomáhá nám všem!

Vytvoření podmínek pro uplatnění kompostu na trhu je na nás.

Přidejte se!

Zapojte se do činnosti naší "Kompostářské asociace"

a podílejte se na rozvoji našeho oboru!

© 2019 KompAs - Kompostářská asociace z.s.
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!